Cvjetni dom - Dom za odrasle osobe Split

O nama

Ustanova Cvjetni dom zbrinjavati će 70 korisnika. O njima će skrbiti 30 radnika kojima je osnovna djelatnost njega i briga o zdravlju odraslih osoba sa mentalnim teškoćama (psihoza, nespecificirana demencija, shizofrenija, vaskularna demencija, demencija starijih osoba i sl.)…

Smještaj

Smještaj je socijalna usluga u sklopu koje se korisniku osigurava stanovanje, prehrana, njega, briga o zdravlju, socijalni rad, psihosocijalna rehabilitacija….

Usluge i aktivnosti

Usluga boravka pruža se osobi s mentalnim poteškoćama koja nema potrebe za dugotrajnim smještajem u ustanovi, ali joj je potrebna pomoć oko socijalizacije, učenja vještina svakodnevnog života….

Prijem u dom

Priznavanje usluga koje pruža dom za odrasle osobe Cvjetni dom može , ali i ne treba se odvijati posredstvom centra za socijalnu skrb nadležnog prema prebivalištu potencijalnog korisnika….