O nama

I car let's takl

Rješenjem resornog Ministarstva od 23.prosinca 2020.g. Cvjetni dom, dom za psihički bolesne odrasle osobe dobio je dozvolu za obavljanje djelatnosti.

Ustanova Cvjetni dom zbrinjavati će 70 korisnika. O njima će skrbiti 30 radnika kojima je osnovna djelatnost njega i briga o zdravlju odraslih osoba sa mentalnim teškoćama. Kako bi išli u korak sa suvremenim standardima brige o osobama sa mentalnim teškoćama, aktivno ćemo raditi na pokretanju projekta Dnevnog boravka.

Mnogima od Vas koji će dolaziti u našu ustanovu nastojat ćemo odgovoriti na vaša pitanja i dileme vezane uz bolesti, te traženja smještaja za svoje najbliže. Pokazati ćemo vam cijelu našu ustanovu i nastojati razbiti vaše predrasude ako ih imate i učiniti sve da na odlasku imate odgovore na sva vaša pitanja. Uputit ćemo Vas na naš tim gdje ćete započeti realizaciju smještaja u našu ustanovu.

Naše vrline