Usluge i aktivnosti

Usluga smještaja

Usluga smještaja u domu za odrasle osobe Cvjetni dom pruža se osobi s teškoćama mentalnog zdravlja kojoj nije potrebno bolničko liječenje, ali joj je potrebna njega i skrb druge osobe u zadovoljavanju životnih potreba jer se one ne mogu zadovoljiti izvaninstitucijskim uslugama.

Usluga boravka

Usluga boravka pruža se osobi s mentalnim poteškoćama koja nema potrebe za dugotrajnim smještajem u ustanovi, ali joj je potrebna pomoć oko socijalizacije, učenja vještina svakodnevnog života , brige o zdravlju i drugog primjenom individualiziranog pristupa podrške.

Nebo s oblacima